Οι πιο κάτω τιμές περιλαμβάνουν ΠΡΟΓΕΥΜΑ

€85 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2
€100 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€110 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2
€120 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12
€128 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€138 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 3 παιδιά μέχρι 12
€140 το δωμάτιο το βράδυ για 4 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2
€145 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12
€155 το δωμάτιο το βράδυ για 4 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12

Επιπρόσθετο κόστος για:
Δείπνο Παραμονής Χριστουγέννων: €35 ο κάθε ενήλικας / €17.50 το κάθε παιδί 2-12
Γεύμα Χριστουγέννων: €35 ο κάθε ενήλικας / €17.50 το κάθε παιδί 2-12
Δείπνο Παραμονής Πρωτοχρονιάς: €45 ο κάθε ενήλικας / €22.50 το κάθε παιδί 2-12

Πληροφορίες κ Κρατήσεις
COOP TRAVEL 77771717