Τα παιδιά του σήμερα είναι οι μηχανικοί, επιστήμονες, στελέχη, πολιτικοί, επιχειρηματίες, πολίτες ..... του αύριο! Για αυτό το λόγο τα προγράμματα STEM και Makerspace του CLaP3C:

- Αξιοποιούν τη φυσική περιέργεια των παιδιών να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν, και την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις
- Προωθούν τη δημιουργικότητα μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων εξοπλίζοντας τους με δεξιότητες για επιτυχείς σταδιοδρομίες σε τομείς STEM (επιστήμες, μαθηματικά, τεχνολογία, μηχανική).
- Δημιουργούν μια γενιά, έτοιμη να επιλύσει τα προβλήματα του μέλλοντος με επιμονή και ομαδική διάθεση
- Επενδύουν στα 5 c’s που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και τις πολύτιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα:

  • curiosity (περιέργεια),
  • creativity (δημιουργικότητα),
  • critical thinking (κριτική σκέψη),
  • commitment (δέσμευση),
  • collaboration (συνεργασία)

- Οδηγούν τα παιδιά μέσα από τη δημιουργική διαδικασία που ξεκινά από τη φαντασία, ένα πρόβλημα ή μία ερώτηση και καταλήγει μέσα από το σχεδιασμό, τη δοκιμή, τη διερεύνηση, τον πειραματισμό, την ανταλλαγή ιδεών και τον αναστοχασμό στη δημιουργία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά:

  • συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι επίλυσης ή προσέγγισης ενός προβλήματος
  • αναπτύσσουν κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες όπως πώς να αντιμετωπίζουν τους άλλους ενώ εργάζονται σε μια ομάδα, πώς να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις και πώς να μοιράζονται υλικά
  • μαθαίνουν να προσπαθούν ξανά και ξανά όταν κάτι δεν λειτουργεί από την πρώτη φορά

Στο CLaP3C στη Λευκωσία, το μοναδικό ίσως εκπαιδευτικό κέντρο στην Κύπρο με χώρο Ελεύθερου Παιχνιδιού και εργαστηρίων, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων με βάση το παιχνίδι, στοχεύει στη δημιουργική μάθηση και στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσω των προγραμμάτων STEM και Makerspace!

Τα εκπαιδευτικά εργαστηρία STEM και Makerspace προσφέρονται για παιδιά 1-12,5 ετών.

 

- Μαθήματα STEM -

Παιγνιώδεις, δημιουργικές δραστηριότητες από τις περιοχές STEM (Science, Technology and Robotics, Engineering and Mathematics) διαφοροποιημένες με βάση τις δύο ηλικιακές ομάδες (4,5-5,5 και 5,5-7,5 ετών). Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν διαδικασίες μάθησης μέσα από τις οποίες τα παιδιά έχουν την ευχέρεια να αποκτήσουν πλούσιες εμπειρίες, να πειραματιστούν, να εμπλακούν σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμού διερευνήσεων και εξερευνήσεων αποσκοπώντας στην οικοδόμηση γνώσης και στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων.

 

- Μαθήματα Makerspace -

Ο χώρος του εργαστηρίου είναι φτιαγμένος για εμπλοκή σε δημιουργική διαδικασία η οποία ξεκινά από τη φαντασία, τη σύλληψη μιας ιδέας, ένα πρόβλημα, μια ερώτηση, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η κατασκευή, η εφεύρεση, η ανακάλυψη, ο αναστοχασμός, η ανταλλαγή ιδεών, διαδικασίες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.  Απαραίτητα στοιχεία είναι η πρόσβαση σε ποικιλία (τεχνολογικών και μη) μέσων για πειραματισμό, δοκιμές και υλοποίηση των ιδεών, η κατάλληλη κουλτούρα η οποία να επιτρέπει στα παιδιά να φανταστούν χωρίς περιορισμούς, να ρισκάρουν και να συνεργαστούν και ενήλικες οι οποίοι ξέρουν πώς να δημιουργούν και να διασφαλίσουν αυτό το περιβάλλον.

Για πληροφορίες και προγράμματα στα οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για 1 δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα STEM ή/και MakerSpace επικοινωνήστε στο 22392500.

 

Βρες Επίσης : Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (ROBOTICS & DRONES) δημιουργικής μάθησης δια μέσου του παιχνιδιού από την CLaP3C

 

Βρες Επίσης : Πρωτότυπα παιδικά πάρτι γενεθλίων με παιδικά εργαστήρια από το CLaP3C