Διαμονή στο RODON HOTEL 3* στον Αγρό
Οι πιο κάτω τιμές περιλαμβάνουν ΠΡΟΓΕΥΜΑ

για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο

DOUBLE ROOM
€72 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2
€87 το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€97 το βράδυ για 3 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2

FAMILY ROOM
€105 το βράδυ για 2 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€117 το βράδυ για 2 ενήλικες & 3 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€112 το βράδυ για 3 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€127 το βράδυ για 3 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€132 το βράδυ για 2 ενήλικες & 4 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€135 το βράδυ για 4 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€150 το βράδυ για 4 ενήλικες & 2 παιδιά μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€145 το βράδυ για 5 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2
€160 το βράδυ για 5 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12 & 1 νήπιο 0-2
€170 το βράδυ για 6 ενήλικες & 1 νήπιο 0-2

SINGLE ROOM
€67 το βράδυ για 1 ενήλικα & 1 νήπιο 0-2
€95 το βράδυ για 1 ενήλικα & 1 παιδί μέχρι 12

Επιπρόσθετη χρέωση για Ημιδιατροφή:
Ενήλικας: €14 το άτομο την μέρα  / Παιδί 2-12χρ. €7.00 το κάθε παιδί την μέρα