Διαμονή  για Οκτώβριος & Νοέμβριος 2020

Τιμές για Διαμονή για 1 βράδυ σε City View Room με πρόγευμα
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€160 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 1 βράδυ σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€180 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€190 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Τιμές για Διαμονή για 2 βράδια σε City View Room με πρόγευμα
€130 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€140 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 2 βράδια σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€160 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Διαμονή  για Δεκέμβριος, Ιανουάριος, & Φεβρουάριος 2021

Τιμές για Διαμονή για 1 βράδυ σε City View Room με πρόγευμα
€130 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€140 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 1 βράδυ σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€160 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Τιμές για Διαμονή για 2 βράδια σε City View Room με πρόγευμα
€110 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€120 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€130 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 2 βράδια σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€130 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€140 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Διαμονή  για  Μάρτιος 2021

Τιμές για Διαμονή για 1 βράδυ σε City View Room με πρόγευμα
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€160 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 1 βράδυ σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€180 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€190 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Τιμές για Διαμονή για 2 βράδια σε City View Room με πρόγευμα
€130 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€140 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

για 2 βράδια σε Deluxe Sea View Room με πρόγευμα
€150 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 νήπιο 0-1
€160 το δωμάτιο το βράδυ για 2 ενήλικες & 1 παιδί μέχρι 12
€170 το δωμάτιο το βράδυ για 3 ενήλικες

Πληροφορίες κ Κρατήσεις
COOP TRAVEL 77771717