Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο βράδυ στην ταβέρνα Το Δίστρατο