Αποχαιρετούμε το 2017 με Brunch & Day Party και τον Dj ODY από τις 11:00 - 18:30.