Το καλοκαιράκι μπήκε για τα καλά και η όρεξη για δροσερές σαλάτες, ελαφριά και θρεπτικά ροφήματα και υγιεινό παγωτό πολλαπλασιάζεται!
Γι’ αυτό σας προσκαλούμε στο 2ο εργαστήρι μας vegan μαγειρικής με τίτλο
“Σαλάτα, σμούθι, παγωτό” που θα γίνει στον χώρο μας το Σάββατο 23 Ιουνίου από τις
10 πμ μέχρι τις 12 το μεσημέρι!

Μαζί θα φτιάξουμε και θα απολαύσουμε:
•    Σαλάτα ζυμαρικών
•    Σαλάτα κους κους
•    2 Smoothies
•    Παγωτό στιγμής

Για να κρατήσετε θέση, μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου.
https://docs.google.com/forms/d/19oaiUtuuc4Kmd0oFSk9s-X6s5Yo_5w5q8u3dFgFO_D4/edit

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε:
•    Για τις συνταγές τη Ζωή Καβαλτζή : 99582231
•    Για τον χώρο του εργαστηρίου : 22006687

Κόστος συμμετοχής ανά άτομο: 15 ευρώ

Σημείωση 1: Επειδή το εργαστήρι απαιτεί προετοιμασία και χρήση υλικών αναλόγως αριθμού συμμετεχόντων, εμπιστευόμαστε ότι η συμπλήρωση της αίτησης σημαίνει και τη συμμετοχή σας και δε θα χρειαστεί έτσι να σπαταλήσουμε υλικά που δε θα χρησιμοποιηθούν! :)

Σημείωση 2: Στους συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα σταλούν ηλεκτρονικά οι συνταγές.

Ευχαριστούμε!
_______________________________

The summer has settled in for good and our appetite for cool salads, light and nutritious beverages and healthy ice cream is multiplied!
That's why we invite you to our 2nd vegan cooking workshop titled
"Salad, smoothie, ice cream" which will be held in our place on Saturday 23 June from
10 am until 12 noon!


Τogether we will create and enjoy:
•    Pasta salad
•    Cous cous salad
•    2 Smoothies
•    Instant Ice Cream

In order to hold a seat, you can fill in the form below with your details until Friday 22 June.
https://docs.google.com/forms/d/19oaiUtuuc4Kmd0oFSk9s-X6s5Yo_5w5q8u3dFgFO_D4/edit

If you want more information, call:
For the recipes Zoe Kavaltzi: 99582231
For the venue: 22006687

Participation fee per person: 15 euro

Note 1: Because the workshop requires the preparation and use of materials according to the number of participants, we trust that completing the application also means your participation and we will not need to waste materials that will not be used! :)

Note 2: The recipes of the workshop will be sent electronically to the participants.

Thank you!